İLÇE MALMÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 08/12/2017 TARİHİNDE YAPILACAK TAŞINMAZ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLAN METNİ AŞAĞIDAKİ LİNKTE GÖSTERİLMEKTEDİR.
 
/kurumlar/guzelyurt.gov.tr/Duyurular/TA%C5%9EINMAZ%20SATI%C5%9EI.pdf