İLÇE MALMÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 10/04/2018 TARİHİNDE YAPILACAK TAŞINMAZ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLAN METNİ AŞAĞIDAKİ LİNKTE GÖSTERİLMEKTEDİR.
 
 
/kurumlar/guzelyurt.gov.tr/Duyurular/MalM%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20%C4%B0hale%20%C4%B0lan%C4%B1.pdf