2016 - 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLÇE HAYAT BOYU ÖĞRENME, HALK EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU TOPLANTISI YAPILDI
 
        Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 58. maddesi gereğince; İlçe Kaymakamı Mehmet GÖZE'nin başkanlığında; İlçe Belediye Başkanı Ünal DEMİRCİOĞLU ve İlçedeki resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla hayat boyu öğrenme alanında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, etkinlikleri birlikte planlamak ve uygulamaya koymak, hizmet tekrarı ve kaynak israfını önlemek, verimliliği arttırmak, ilçe hayat boyu öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonlarından gelen görüş ve önerileri göz önünde bulundurarak önceki yıla ait çalışmaları değerlendirmek ve İlçenin Yıllık Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitimi Planlama Çalışma Programını hazırlamak, amacıyla Kaymakamlık binasında 24/01/2017 tarihinde toplantı yapılmıştır.
 
        Toplantıda; 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılının genel değerlendirilmesi, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için planlanan ve açılan mesleki teknik kurslar, genel amaçla açılan kurslar, AHİKA projeleri, Açıköğretim Lisesi iş ve işlemleri, lise meuznu öğrencilerine yönelik açılan DYK kursları ile ilgili sayısal veriler, yapılan çalışmalarla ilgili görsel sunum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce takdim edilerek, kurul üyeleri bilgilendirildi. 2. dönem kurs planlaması ile ilgili bilgi verildi.
 
        Kurul üyelerinin görüş ve teklifleri doğrultusunda planlamanın yeniden gözden geçirilmesine karar verildi. İlçe Kaymakamı Sayın Mehmet GÖZE özellikle turizm istihdamına yönelik kurslara ağırlık verilmesini isteyerek toplantıya katılanlara teşekkür etti.